Anunț Curs de ranger

Update2: S-a stabilit locația pentru cursul de ranger – 210-734-6288 din stațiunea Băile 1 Mai.

Update1: Înscrierile la cursul de Ranger sunt suspendate. Locurile alocate pentru sesiunea din luna mai au fost ocupate. Vă așteptăm la sesiunea din luna septembrie!

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului JudeÅ£ean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315. Cursul se adresează persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate, tinerilor din comunităţile locale şi reprezentanÅ£ilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecÅ£iei mediului dovedită prin statut. Cursul va fi organizat într-o locaÅ£ie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, in sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt :
1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului
2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea
3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad,
4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”
6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie
7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai
8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 16-20 Mai și 23-28 Mai, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la hotel AQUA*** din stațiunea Băile 1 Mai.
Perioada de înscriere pentru prima grupă de cursanți este între 15.04.2016 – 21.04.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”. Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi depuse și în original.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),
3. copie carte de identitate (C.I.),
4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),
5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),
6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,
7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

Workshopul “Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”

Ultima activitate dintr-o serie de trei workshop-uri, cel intitulat „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”, a avut loc în data de 07.10.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanti ai autorităţilor locale, universităţi, instituţii din domeniul protecţiei mediului şi ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind impactul principalelor sectoare economice asupra ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare, dar şi măsurile care se impun pentru o cât mai bună protecţie şi conservare a acestora.

„Ne aşteptăm ca, la finalul acestui workshop, să avem trei rapoarte de mare calitate, care să ne sprijine în realizarea unui studiu cât mai complex şi relevant care se va constitui într-un instrument de lucru important atât pentru autorităţi, cât şi pentru agenţii economici, astfel încât dezvoltarea durabilă în aceste zone să devină efectivă, împletind armonios conservarea şi protejarea naturii cu dezvoltarea economică.” Dr. Aurelia Florina Dumiter, manager de proiect.

grisgris

O activitate importantă din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Valoarea economică a ariilor naturale protejate”, s-a desfăşurat în data de 01.10.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind valoarea economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Un concept relativ nou îşi face tot mai mult simţită prezenţa atunci când vorbim despre ariile protejate: valoarea economică a acestora. Pentru mine, ca biolog, este o provocare să particip, alături de specialişti în economie la evaluarea ariilor cuprinse în acest proiect. Important este ca, la finalul discuţiilor, să avem o abordare care va asigura o dezvoltare durabilă a acestora.” Marton Venczel, expert biodiversitate.

Workshopul “Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”

Una din primele activităţi publice din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”, a avut loc în data de 23.09.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Dezbaterea perspectivelor de protejare şi de dezvoltare a acestor arii de către un număr cât mai mare de specialişti din diverse medii, deci cu puncte de vedere diverse, ne va da posibilitatea ca, în cadrul raportului activităţii, dar şi în studiul final, să avem o abordare cât mai exhaustivă a tuturor problemelor şi o prioritizare a soluţiilor pentru ca aceste arii protejate să fie conservate cât mai bine, să îşi păstreze valoarea naturală deosebită dar, în acelaşi timp, aceste măsuri să ducă la o dezvoltare durabilă a zonelor.” Răzvan Dumbravă, expert arii protejate.

(571) 236-1704

In data de 15 iulie 2015, ora 12,00, în sala de conferinţe a hotelului CARO din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 21/b, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Proiectul este implemntat de către Consiliul Județean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro: 1 euro = 4,4125 lei). La eveniment au participat reprezentanți ai beneficiarului, reprezentanți ai unor ONG-uri cu obiect de activitate în domeniul protecției mediului, ai APM Bihor și ai Universității din Oradea, precum și reprezentanți ai presei.